Stay up to date
on availability

Inspectieformulier

Status inspectieformulier(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
Naam huurder(Vereist)
Belangrijk!
Gebruik hiervoor het zelfde e-mail adres als waarmee de eerste (bezichtigings)afspraak is gemaakt.
Verhuurder(s)
DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ

Meterstanden Gas

Meterstanden Elektriciteit

Meterstanden Water

Verhuurder verklaart dat de woonruimte en inventaris, volgens bijgevoegde lijst, naar genoegen en in goede staat is opgeleverd, behoudens de hieronder vermelde gebreken :
Max. bestandsgrootte: 10 MB.
DD slash MM slash JJJJ
Bovenstaand is het aantal sleutels wat de huurder/verhuurder in ontvangst heeft genomen.
Partijen verklaren dat bovenstaande meterstanden naar waarheid zijn opgenomen op de bovenvermelde data correct zijn weergegeven.

Inventarislijst Meubels & Apparatuur

Naam Huurder
DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ
Huurder(s) verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn Opgenomen en dat de meubels & apparatuur volgens bijlage(s) naar genoegen en in goede staat is opgeleverd, behoudens de hieronder vermelde gebreken :
Max. bestandsgrootte: 10 MB.
DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ
Hidden